Geschiedenis van de schuttersgilde St-Joris

St-Joris geschiedenis

Voor de Tweede  Wereldoorlog staken enkele in Onder-Stal de koppen bijeen om een schuttersvereniging op te richten. In de café bij Leonard (Nar) Vandeneynde, nu Heerbaan nr. 10, werd een schuttersgilde gesticht.
Een lang leven was deze gilde echter niet beschoren en met de oorlog 1939-1945 verdween de schuttersgilde.
Het duurde tot 1947 eer er opnieuw een poging werd gedaan om in Onder-Stal tot een boogschuttersgilde te komen. Het parochiaal gemeenschapsleven bloeide in die periode. Het waren de voortrekkers  van de parochiale arbeidersorganisaties die samen in de gracht ( niet aan tafel!! ) gingen zitten, zoals dat in die tijd veel gebeurde en na heel wat’ palaveren’ akkoord waren om te starten. Dat gebeurde om precies te zijn, in de gracht tegenover de schrijnwerkerij van Gaston Vandebroek.

Op 4 september 1947 om 17 u.
De initiatiefnemers waren: Leopold Vanlook, Felix Deelkens, Gaston Vandebroek, Maurice Hermans, Isidoor Reekmans, Augustinus Diepvens en Jozef Bogaerts.
De schuttersmast (staande wip) werd geplaatst op een perceel grond langs de Valentijnstraat, dat door bemiddeling van Jozef Bormans van de familie Droogmans kon gehuurd worden.
Voor het schutterslokaal (Gildehuis) werd de woning van Augustinus Diepvens een tiental jaren gebuikt. Deze woning bevond zich in de weide langs de woning Verniers. In 1958 verhuisde men naar de woning van Maurice Hermans (oude woning van Jozef Meukens, nu het  perceel grond tegenover Dokter Meuwis) op de hoek van de Heerbaan en de Valentijnstraat.

In het begin van de jaren 50 was door bemiddeling van Guillaume Vanhees en Felix Deelkens een houten ‘barak’ gekocht, die als verblijf voor gastarbeiders had gediend. Toen deze haar beste jaren had gekend, werd heet initiatief genomen een nieuw lokaal op te richten.
Intussen was André Bogaerts voorzitter geworden en hij werd door Maurice Hermans opgevolgd. In 1976 werd André Reekmans voorzitter. Hij kwam terug met de idee een ‘eigen lokaal’ op te richten. Hij zette de grote lijnen op papier en trok met een paar bestuursleden naar Henri Vanhees, die de aanvraag deed voor een gildelokaal. De wagen was aan ’t rollen en in 1987 werd het lokaal ingehuldigd.